Domov / Bezpečnostné informácie

Bezpečnostné informácie

Všetky osobné údaje (najmä meno, priezvisko a adresa) zákazníkov sú zhromažďované a uchovávané v súlade s platnými zákonmi České republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č 101/2000 Zb., V znení neskorších predpisov. Všetky údaje získané od zákazníkov slúžia výhradne pre vnútornú potrebu prevádzkovateľa internetového obchodu za účelom úspešného splnenia zmluvy a neposkytujeme ich tretím osobám okrem potrebných údajov dopravcami na zabezpečenie bezproblémového doručenia tovaru .

 

Osobné údaje zákazníkov sú zabezpečené proti zneužitiu, dáta nie sú zdieľaná tretími osobami. Zákazník uzavretím zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v našej databáze po uzavretí objednávky a splnenie kúpnej zmluvy za účelom prípadnej ponuky tovaru a služieb a to až do doby jeho písomného vyjadrenia, že s týmto spracovaním nesúhlasí. Zákazník má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu.

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu Elektro Fresh, s.r.o. prehlasuje, že Vaše osobné údaje budú využité výhradne za účelom realizácie objednaných služieb (napr. dodanie tovaru) a slúžia tiež na prevedenie nevyhnutných účtovných operácií, vyhotovenie daňového dokladu alebo identifikáciu Vašej platby urobenú bankovým prevodom.